Användarvillkor

Allmänt

Dessa villkor gäller för användare som använder webbplatsen Korkortsteori.se. Genom att använda våra tjänster accepterar du dessa villkor. Det är inte tillåtet att missbruka tjänsterna på webbplatsen genom att störa eller försöka komma åt dem med en annan metod än gränssnittet. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive tillämpliga lagar och regler.
Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll som du kommer åt.
Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte inhämtar tillstånd från KTP Trafikteori AB, eller på annat sätt har rätt att använda det enligt lag. Det är inte tillåtet att kopiera bilder, texter eller annat upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från KTP Trafikteori AB. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i våra tjänster.

Personuppgifter

Personuppgiftsregister enligt PUL, personuppgiftslagen. När du som användare fyller i dina person- eller kontaktuppgifter godkänner du att dessa uppgifter registreras av Korkortsteori.se. Inga användaruppgifter vidarebefordras till annan part.
Exempel på information som kan registreras av Korkortsteori.se är namn, e-postadress, användarnamn etc.

Kommunikation

Det är inte tillåtet att publicera ord eller texter som strider mot svensk lag, innehåller svordomar, rasistiska inslag eller på annat sätt bidrar till en otrevlig miljö på webbplatsen. Korkortsteori.se har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra material som strider mot dessa villkor.

Om villkoren

Villkoren kan komma att ändras exempelvis vid lag- eller regeländringar. Om du inte accepterar villkoren ska du sluta använda webbplatsen och tillhörande tjänster.