Körkortsfrågor
Handla
KTP Trafikskola

Körkortsfrågor och teori

KTP Trafikskola hjälper dig att lyckas ta körkortet! Körkortsfrågor, teoriprov och övningar.

Om körkortsfrågorna

Behörigheter Fordon

Information om de olika körkortsbehörigheterna:

 • AM - EU-Moped
 • A, A1, A2 - Motorcykel
 • B - Bil
 • C, C1 - Lastbil
 • D, D1 - Buss
 • BE - Bil med tung släpvagn
 • CE, C1E - Lastbil med tungt släp
 • DE, D1E - Buss med tungt släp


Se nedan för mer information om de olika behörigheterna.

AM - EU moped

Behörighet AM ger dig rätt att köra en moped klass I samt moped klass II, traktor och vissa typer av motorredskap.

För att få ett körkort med behörighet AM krävs att du har:

 • Ett giltigt körkortstillstånd.
 • Fyllt 15 år.
 • Gått utbildning hos behörig utbildare.
 • Fått godkänt vid kunskapsprovet (teoriprovet) hos transportstyrelsen.

A - Motorcykel, MC

Motorcykel behörigheten är indelad i tre kategorier.

A1 - Lätt motorcykel
Ger rätt att köra motorcykel vars motor har en slagvolym av högst
125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt.

A2 - Begränsad effekt
Ger rätt att köra en motorcykel som har en effekt av högst 35 kW
och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte
överstiger 0,2 kW/kg.

A - Obegränsad effekt
Ger rätt att köra motorcykel som har högre effekt än 35 kW eller
ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger
0,2 kW/kg.  För att få behörigheten A med obegränsad effekt
måste du vara 24 år och genomfört ett körprov med en sådan
motorcykel. Har du haft behörighet A2 i minst två år kan du ta behörigheten vid 20 års ålder.

B - Personbil

Behörighet B ger rätt att köra följande fordon:

- Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.
- Lätt lastbil.
- Personbil med tillkopplat lätt släpfordon.
- Terrängvagn
- Motorredskap klass I, II.
- Traktor.
- Moped Klass I.
- Tre- och fyrhjuliga motorcyklar.
- Terrängskoter.  

C - Tung lastbil

Behörighet C1 ger rätt att köra:

- Lastbilar och personbilar med en totalvikt upp till 7500 kg.
- Tillkopplad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

Behörighet C ger rätt att köra:

- Lastbilar och personbilar utan viktbegränsning.
- Tillkopplad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

D - Buss

Behörighet D1 ger rätt att köra:

- Bussar konstruerade för högst 16 sittplatser.
- Fordonet får vara högst 8 meter långt. - Tillkopplad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

Behörighet D ger rätt att köra:

- Bussar oavsett antal sittplatser och fordonslängd.
- Tillkopplad släpvagn med en totalvikt upp till 750 kg.

BE - Bil med tungt släp

Behörighet BE ger rätt att köra:

Personbil med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil, även
med ett eller flera släpfordon oavsett vikt.


CE - Tung lastbil med tungt släp

Behörighet C1E ger rätt att köra:

Lastbil och personbil med en eller flera släpvagnar med en sammanlagd totalvikt upp till 12 ton.

Behörighet CE ger rätt att köra:

Lastbil och personbil med en eller flera släpvagnar utan viktbegränsning.

DE - Buss med tungt släp

Behörighet D1E ger rätt att köra:

- Bussar konstruerade för högst 16 sittplatser.
- Fordonet får vara högst 8 meter långt.
- En eller flera släpvagnar utan viktbegränsning.

Behörighet DE ger rätt att köra:

- Bussar oavsett antal sittplatser och fordonslängd.
- En eller flera släpvagnar utan viktbegränsning.

Wikisida Nyheter och teori
Mer information och de senaste nyheterna inom de olika behörigheterna.
Se vår teorisida.